Fiksdal friskule står klar med ein nyoppussa skule for våre elevar 22. august. Nettsida vår er også under oppussing, og vil lanserast så snart denne er ferdig. Fram til då finn du den viktigaste informasjonen under. Følg oss også gjerne på Instagram og Facebook.

Søknad om skuleplass

Me har løpande opptak heile året, og søknadsskjema finn du her:

(Søknadsskjema – opptak skuleåret 2022/2023 (jotform.com))

Inntaksreglement for Fiksdal Friskule er tilgjengeleg her.

Kontaktinformasjon

Rektor Geir Tony Tomren kan treffast på:

E-post:
rektor@fiksdalfriskule.no

Telefon:
471 37 159

Andelsteikning

Fiksdal friskule er eigd av dei som ønskjer ein framtidsretta skule i Fiksdal. Alle kan bli eigarar. Dette gjer ein ved å sette inn 1000,- kroner i det/dei av selskapa våre ein ønskjer å ha eigarskap i.

I Fiksdal Friskule SA:
3910.63.88087

I Fiksdal Skule Eigedom SA:
3905.15.98206