Fiksdal friskule sto klar til oppstart med ein nyoppussa skule 22. august 2022.
Følg oss også gjerne på Instagram og Facebook.

Søknad om skuleplass

Me har løpande opptak heile året, og søknadsskjema finn du her:

(Søknadsskjema – opptak skuleåret 2024/2025 (jotform.com))

Inntaksreglement for Fiksdal Friskule er tilgjengeleg her.

Kontaktinformasjon

Rektor Lone Stavnes kan treffast på:

E-post:
lone@fiksdalfriskule.no

Telefon:

Andelsteikning

Fiksdal friskule er eigd av dei som ønskjer ein framtidsretta skule i Fiksdal. Alle kan bli eigarar. Dette gjer ein ved å sette inn 1000,- kroner i det/dei av selskapa våre ein ønskjer å ha eigarskap i.

I Fiksdal Friskule SA:
4060.29.33271

I Fiksdal Skule Eigedom SA:
4060.29.29452