Tysdag 7. juni, 19:00 i gymsalen Presentasjon av rektor og fleire av dei tilsette. Rektor legg fram våre viktigaste satsningsområde, […]
Me inviterer til informasjonsmøte om Fiksdal friskule, der du får vite meir om skulen som startar opp til hausten.Program: Eit […]
Vestnes kommune kan ikkje gje oss endeleg svar på om me får ta over skulebygget før kommunestyremøte i april. Me […]
Fiksdal Friskule er godkjent friskule på kristent grunnlag, og planlegg oppstart hausten 2022. Me har offentleg godkjente læreplanar og målsetjing […]